top of page
GIRLS

Questions?

Director of Coaching: Zak Ibsen

WSC Crush Girls U14 (10) ECNL -- RL

WSC Crush Girls U14 (10) Black -- Nor Cal Gold

WSC Crush Girls U14 (10) Orange -- Nor Cal Bronze

 

WSC Crush Girls U13 (11) Black -- Nor Cal Gold 

WSC Crush Girls U13 (11) Orange -- Nor Cal Bronze

 

WSC Crush Girls U12 (12) Black -- Nor Cal Gold 

WSC Crush Girls U12 (12) Orange -- Nor Cal Bronze

 

WSC Crush Girls U11 (13) Black -- Nor Cal Silver

WSC Crush Girls U11 (13) Orange -- Nor Cal Bronze 

 

WSC Crush Girls U10 (14) Black -- Nor Cal Silver

WSC Crush Girls U10 (14) Orange -- Nor Cal Copper 

 

WSC Crush Girls U9 (15) Black -- Nor Cal Gold 

WSC Crush Girls U9 (15) Orange -- Nor Cal Copper 

 

WSC Crush Pre-Academy (2017-2020) 

bottom of page